9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

9ο Νηπιαγωγείο Χανίων

10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

10ο Νηπιαγωγείο Χανίων

11ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

11ο Νηπιαγωγείο Χανίων

27ο Νηπιαγωγείο Χανίων

35ο Νηπιαγωγείο Χανίων

7ο Γυμνάσιο Χανίων

Μουσικό Σχολείο Χανίων

Οι χορηγοί μας